Lännen Tractors

Du är nu: Produkter  »  Lännen  »  Varför Lännen  »  Miljöansvar

Miljöansvar

Om arbetsuppgifterna slutförs på en enda gång med en Lännen-multifunktionsmaskin, minskar den skadliga miljöbelastningen, avgasutsläppen, bullernivån och störningarna för trafiken och landskapet.


Lännen-multifunktionsmaskinen uppfyller kraven för den bästa tillgängliga tekniken (BAT= Best available
technology).

 

Lännen - Environmentally responsible choice

 

Lännen - Forget separate machines

FORGET SEPARATE MACHINES