Lännen Tractors

Du är nu: Media  »  Nyheter

Lännen Tractors får nya, men väblekanta, ägare

9.11.2009

Ett finskt köpkonsortie har idag via en offentligt genomförd aktieaffär övertagit ägandet av Lännen Tractors Oy. Den nya ägarkonstellationen består tills stor del av personer inom den operativa ledningen. Majoriteten, med drygt 90 p rocent av aktierna, ägs av Lähde Invest Oy Ab och Yhteisviejät Tamex Oy. Inom dessa bolag ingår, de för Lännen Tractors välbekanta krafterna: Timo Huttunen, företagets långvariga verkställande direktör samt Watermasters ägare Antti och Lauri Kalliola. Utöver dessa fördelas resterande knappa 10% av aktierna till privatpersoner. Företagsköpet träder i kraft omgående. 

AVS-gruppen säljer sin ägarandel i Lännen Tractors Oy

Lännen Tractors Oy grundades 2004. Det finska företaget AVS-gruppen, som är specialiserat på hydraulik, industriventiler och komponenter förvärvade då tillsammans med verkställande direktör Timo Huttunen dotterbolaget till Lännen Tehtaat AB, det vill säga Lännens grävlastarverksamhet. I köpet ingick även Watermaster - kontraktstillverkning av maskiner för vattenbyggnation. Lännen Tractors Oy har under fem år vuxit till en koncern med fyra separata bolag och utvecklats till en av de ledande tillverkarna i Nordeuropa av maskiner för entreprenad, vattenvård och miljöbyggnation. 

Lännen Tractors omsättning har nästan tredubblats sedan 2004. Den Internationella verksamheten representerar två tredjedelar av företagets omsättning. I Lännen Tractors koncern ingår de finska bolagen Lännen Tractors Oy, Lännen Konekeskus Oy och i Sverige Lundberg Hymas AB och Lännen Tractors AB. Alla dessa bolag övergår till de nya ägarna. Med denna aktieaffär säljer AVS-gruppen sitt ägarskap för att i fortsättningen koncentrera sin verksamhet till hydraulik och komponenter. Inom dessa områden fortsätter samarbetet med Lännen Tractors som tidigare. 

De nya ägarna till Lännen Tractors

Med dagens aktieaffär övergår nu majoritets ägandet till Timo Huttunens samt Antti och Lauri Kalliolas gemensamma bolag Lähde Invest Oy Ab och Tamex Oy. Timo Huttunen har varit verksam som verkställande direktör för Lännen Engineering sedan 2002 och därefter som delägare i Lännen Tractors sedan 2004. Av Antti och Lauri Kalliola ägda företag har Lännen Tractors och dess företrädare Lännen Engineeringin varit kontraktstillverkare sedan 1999. 

Ambitionen är ett långvarigt samarbete mellan de nya ägarna och Lännen Tractors. Även privatpersonerna som blir minoritetsägare kommer från företagets operativa ledning med lång erfarenhet inom industri. De nya ägarna har kraftfullt förbundit sig till att utveckla företagets verksamhet även i fortsättningen. 

Ökat samarbete mellan Lännen och Watermaster

Moderbolaget till Watermaster: Tamex Oy kommer att ha en betydande aktiepost inom Lännen Tractors. Något som medför möjligheter till att utveckla samarbetet. Från dagens kontraktstillverkning till att i framtiden kanske också innefatta gemensam marknadsföring och distribution av Lännen och Watermaster produkter. Watermaster marknadsförs idag worldwide i över 40 länder. Lännen Tractors motsvarande produkter marknadsförs i 10 Europeiska länder. 

Såväl Lännen Tractors som Tamex produkter är smidiga och manöver vänliga. De representerar båda en användarvänlig teknologi, är framgångsrikt designade och tillverkade i en kvalitetstradition. De levereras komplett med rätt utrustning till kunderna; företrädesvis proffs inom entreprenad, vattenvård och miljöbyggnation. Ett kundsegment som värdesätter effektivitet och en helhetssyn på de ekonomiska förutsättningarna vid ett köp av maskin. 

- Lännen och Watermaster står för samma värderingar. De representerar båda förnuftiga produktlösningar, som skräddarsys efter kundens arbetsbehov. Lännen inom entreprenad och Watermaster inom vattenbyggnation. Såväl Lännen som Watermaster är mobila enheter; mångsidiga, ekonomiska och miljöanpassade. Vi ser goda möjligheter att utveckla produktstrategin med Lännen produkterna, konstaterar verkställande direktör Antti Kalliola för Tamex Oy.

- Vi har redan i ett tiotal år haft ett kontraktstillverkningsförhållande med Lännen Tractors. Företaget har yrkeskunnig personal och produkterna representerar branschens senaste teknologi. När möjligheten uppstod till ett ägarförhållande, ville vi satsa eftersom vi känner företaget och dess personal sedan flera år, kommenterar Lauri Kalliola företagsköpet.

Antero Parma:"Lännen Tractors får en bra ny ägare"

AVS-gruppens ägare Antero Parma ser positivt på det nya ägarkonsortiet: - När jag från början inledde Lännen Tractors utvecklingsarbete tillsammans med Timo Huttunen var vår utgångspunkt ägarskap inom fem, sex år. Nu när Timo och Kalliola bröderna kom med ett bra förslag, som ger Lännen Tractors en ny och långvarig utvecklingspotential, tvekade jag inte att sälja mitt ägarskap i företaget. Lännen Tractors får nu en drivande ägare, som kombinerar långvarig industrierfarenhet med en djup branschkännedom, säger Parma. 

- Vi har diskuterat med Antero om Lännen Tractors framtid sedan en tid tillbaka. Vi såg det båda som positivt, att företaget även framledes har en ägarstruktur, som innehar kunskap om verksamheten. Inte minst då det allmänna ekonomiska läget är mycket krävande. Ett stort tack till Antero, som har gjort ett stort jobb med att utveckla och internationalisera företaget under dessa år. Dagens Lännen Tractors har förändrat sig stort från det vi startade för nästan sex år sedan, kommenterar Timo Huttunen, verkställande direktör på Lännen Tractors Oy. 

Den finska verksamheten fusioneras

- Lännen Tractors och Lännen Konekeskus operativa verksamhet i Finland kommer att fusioneras inom kort, fortsätter verkställande direktör Timo Huttunen. - Målsättningen är att ytterligare förbättra servicen för kunder med Lännen Center konceptet samt förstärkta fabrikens roll på den inhemska marknaden. Samtidigt stärker vi exportverksamheten och självklart söker vi kostnadseffektivitet i den krävande marknadssituationen. 

Koncernledningsgruppen för Lännen Tractors består av verkställande direktör Timo Huttunen, de svenska bolagens verkställande direktör Max Kvickström, försäljnings- och marknadsföringschef Kaj Koskela och fabrikschef Jouko Paalanen. 

För mer information: 

LÄNNEN TRACTORS OY
www.lannentractors.fi

Timo Huttunen 
tel. + 358 20 7612 201 
timo.huttunen@lannentractors.fi

 

LANNEN TRACTORS AB/ 
LUNDBERG HYMAS AB 
www.lannentractors.se

Max Kvickström
tel. 036 - 120769 / 070-4182604 
max.kvickstrom@lannentractors.se

Lännen Tractors är Nordeuropas ledande producent av specialanpassade maskiner för entreprenad-, vatten-, och miljöbyggnation. Verksamheten omfattar även utrustning, tillbehör och service. Exportandelen över 60% av omsättningen har kontinuerligt ökat de senaste åren via nya marknadsområden. Koncernen inkluderar i Finland Lännen Tractors Oy och Lännen Konekeskus Oy samt i Sverige Lundberg Hymas AB och Lannen Tractors AB. Koncernens omsättning är ca. 40 milj. Euro och personal styrkan är ca.150 st.

 

« Tillbaka