Lännen Tractors

Du är nu: Företaget  »  Presentation

Max Kvickström

Det pågår stora förändringar i vår omvärld. Människor flyttar, varutrafiken ökar och informationsteknologin har gett oss helt nya möjligheter. Dessa förändringar skapar helt nya krav på vår infrastruktur likväl som på husbyggande och fastighetsskötsel. De lösningar som fungerade bra för bara ett tiotal år sedan är nödvändigtvis inte längre lämpade för vår tid. Ett exempel på detta är vägbyggen där projekttiden avsevärt har förkortats eftersom man nu utgår från en livscykelmodell och ser så väl bundet kapital och underhåll som en del av projektets kostnad.

Ett annat exempel är energiöverföringen där de traditionella elnäten minskar då elen flyttas till kablar under marken av miljö- och säkerhetsmässiga skäl. Även inom kommunsektorn sker stora förändringar där man måste hitta nya och effektiva lösningar, oberoende om det är fråga om hälsovård, underhåll av gator och grönområden eller snöröjning.

Verksamhetsidé

Lannen Tractors verksamhetsidé är uppbyggd kring den ovan beskrivna förändringen: Lannen Tractors utvecklar och producerar lösningar som hjälper såväl arbetsgivare, entreprenörer som maskinförare inom mark-, vatten- och miljöbyggnation att uppnå ett bättre slutresultat, med beaktande av den totala ekonomin, miljövänlighet och den tid som använts på arbetet. Genom att producera dessa fördelaktiga lösningar skapar Lannen Tractors en utmanande arbetsmiljö för sina anställda och en avkastning som är bättre än medeltalet för sina ägare.

Affärsidé

Lannen Tractors affärsidé är att utveckla och producera högteknologiska maskiner och tjänster för krävande förhållanden till sina kunder. Lannen Tractors Ab kunder är proffs inom mark-, vatten- och miljöbyggnation som söker de mest ekonomiska lösningarna, för produktens hela livscykel.

Vision

Lannen Tractors vision är att vara Nordeuropas ledande utvecklare och tillverkare av specialmaskiner för mark-, vatten- och miljöbyggnation. Den positionen mäts i marknadsandelar, lönsamhet och kundförnöjsamhet.

Företaget

Lannen Tractors AB, med huvudkontor i Jönköping, ansvarar för försäljning och marknadsföring av Lannen grävlastare i Sverige, Norge och Danmark. Lannen Tractors AB är ett dotterbolag till Lännen Tractors Oy med huvudkontor och fabrik i Loimaa, Finland.

Max Kvickström
Verkställande direktör
Lannen Tractors AB

Tel. 036-15 06 70
Mobil. 070-418 26 04
förnamn.efternamn@lannentractors.se