Lännen Tractors

Du är nu: Företaget  »  Lundberg Hymas AB

Lundberg Hymas AB

Lundberg Hymas AB bedriver sin verksamhet i Skellefteå. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför det välkända redskapsbärarkonceptet Lundberg. Produkterna distribueras via återförsäljare i de nordiska länderna.

Lundberg Hymas har ca 20 anställda och ingår sedan den 1 januari 2008 i koncernen Lännen MCE Oy.

Företagets historia

40-talet

Bröderna Lundbergs Mekaniska Verkstad grundas av bröderna Göran och Birger Lundberg.

50-talet

Lundberg 50-talet

Ett av de första lastmaskinskoncepten konstrueras av bröderna Lundberg. Den s k baklastaren vände upp och ner på begreppen inom entreprenadbranschen.

Idén var genial. Genom att vända på hytten på en jordbrukstraktor och sätta lastaggregatet bak, föds ett maskinkoncept som blev grunden till dagens moderna lastmaskiner.

60-talet

Lundberg 60-talet

Ett långt samarbete etablerades med Volvo som kom att resultera i över 33 000 tillverkade baklastare. Epoken upphörde 1984.


70-taletLundberg 70-talet

Den första redskapsbäraren Lundberg 341, lundbergaren, utvecklas och introduceras på marknaden.


80-taletHymas 80-talet

Produktprogrammet breddas till att även omfatta Hymas grävlastare.


90-talet

Lundberg 90-talet

Omfattande vidareutveckling av redskapsbärarkonceptet med ökande focusering mot detta produktområde.

Verksamheten renodlas mot lundbergaren, produktprogrammet breddas till 4 modeller


00-taletLundberg 00-talet

Verksamheten renodlas mot lundbergaren, produktprogrammet breddas till 4 modeller