Vaihtokoneet
Lännen Tractors

Olet nyt: Yritys  »  Rekisteriseloste

Henkilötietolain (22.4. 1999/523) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lännen Tractors Oy
Hirvikoskentie 242
32210 LOIMAA
Puh. 020 7612 200
info@lannencenter.fi


2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 

3. Rekisterin nimi

Lännen Tractors Oy:n markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Lännen Tractors Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Lännen Tractors Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Lännen Tractors Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi

Yritys 

Osoitetiedot

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Tilaustiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Lännen Tractors Oy:n asiakastietojärjestelmästä, henkilöiden itse antamista tiedoista sekä kaupallisten asiakastietojärjestelmien tietokannoista.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Poistopyynnön voi lähettää yhteydenottolomakkeella.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Lännen Tractors Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

11. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. 

Vaihtokoneet

 

Katso kaikki vaihtokoneemme

Vaihtokoneemme Facebookissa

   Katso Taajamakoneet