Vaihtokoneet
Lännen Tractors

Olet nyt: Media  »  Ajankohtaista

Uusi metsäkonevalmistaja Suomeen

5.3.2012

UUSI METSÄKONEVALMISTAJA SUOMEEN

- Nisula Forest Oy aloittaa hakkuukoneiden valmistuksen

Nisula Forest Oy on Jämsän Hallissa sijaitseva metsävarusteiden ja -laitteiden suunnitteluun, tuotekehitykseen ja valmistukseen erikoistunut yritys. Päätuotteita ovat energia-, hakkuu-, ja yhdistelmäkourat. Yritys on yksi voimakkaimmista suunnannäyttäjistä pienpuun energiakorjuuseen käytettävien laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa.

Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä, Nisula Forest Oy tuo markkinoille uuden Nisula N4 – hakkuukoneen, joka on suunniteltu kustannustehokkaaseen aines – ja energiapuun korjuuseen harvennuksille.

Nisula N4

”Hakkuut Suomen metsissä kohdistuvat tulevaisuudessa entistä enemmän harvennuksille. Tilastokeskuksen metsäkonealan kustannusindeksin uudistamisen taustatyössä viime vuonna laskettiin hakkuukoneen tuntikustannukseksi noin 93 € euroa tunnilta. Hakkuukonekalusto, joilla suurin osa harvennuksista nykyään tehdään, ovat kustannustasoltaan aivan liian kalliita.

”Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan bioenergian korjuun kasvu lisää metsäkoneiden tarvetta. Niiden valmistus pysyy siksi arvion mukaan kasvualana. Uusimpien kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden mukaisesti tavoitteena on metsähakkeen käytön lisääminen nykyisestä 6,9 miljoonasta kuutiometristä noin 13,5 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2020 mennessä. Pääosa metsäenergian hyödyntämisen kasvusta tulisi tapahtua pienpuulla, jossa haasteena ovat pienpuun korjuukustannukset. Ponnisteluja energia – ja ainespuun kustannustehokkaampaan korjuuseen harvennuksilta on tehostettava, kertoo Nisula Forest Oy:n myynti – ja markkinointijohtaja Kalle Mattsson.

Uuden Nisula N4 hakkuukoneen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota koneen kustannustehokkuuteen ja tuotokseen sekä ainespuun – että energiapuun korjuussa harvennuskohteilta. ”Harvennushakkuilla olisi päästävä tilanteeseen, jossa korjuu tapahtuu pääasiassa päivännäöllä. Pimeällä laadukkaan harvennuksen tekeminen on huomattavasti vaikeampaa. Ei ole kenenkään etu, että harvennuksia tehdään väkisin pimeällä, ei metsänomistajan eikä koneyrittäjän. Toisen vuoron saaminen kannattavaksi pimeään aikaan on todella haastavaa. Harvennuskoneiden, joiden kustannustaso on oikeassa suhteessa harvennuksilta saatavaan tuotokseen antaa paremmat mahdollisuudet päästä tähän tavoitteeseen”, kertoo Kalle Mattsson.

N4 hakkuukone on kahden vahvan kotimaisen yhtiön yhteistyön tulos. Alustan Nisula N4 hakkuukoneelle valmistaa Lännen Tractors Oy Loimaalta. ”Tässä koneessa yhdistyy hienolla tavalla kahden kotimaisen yrityksen yhteistyö”, kertoo Jan Aspvik Lännen Tractors Oy:stä. Vahva, vakaa ja ketterä, runko- ohjattu Lännen- peruskone on oivallinen lähtökohta kustannustehokkaalle hakkuukoneelle” jatkaa Aspvik.

Alustan valmistus tulee kasvattamaan Loimaalla tuotettavien koneiden lukumäärä ja näin valmistuksen henkilöstömäärää tullaan lisäämään nykyisestä 120 henkilöstä tarpeen mukaan. Hakkuukoneprojektin työllistävä vaikutus Nisula Forest Oy:ssä projektin alkuvaiheessa on noin 10 henkilötyövuotta.

Lisätietoja:

www.nisulaforest.com


Kalle Mattsson
Nisula Forest Oy
p. 040 867 6494
kalle.mattsson@nisulaforest.com

Jan Aspvik
Lännen Tractors Oy
p. 0400 428 765
jan.aspvik@lannentractors.fi

« Takaisin

Vaihtokoneet

 

Katso kaikki vaihtokoneemme

Vaihtokoneemme Facebookissa

   Katso Taajamakoneet